Bun venit in Comuna Ucea - Brasov

SECRETAR

NUME ȘI PRENUME: Anca Susai

ADRESA: Nr. 55, loc. Ucea de Jos

TELEFON: 0730-654 369, 0268-247 176

E-MAIL:contact@primariaucea.ro

CALIFICĂRI:

  • 1993-1995   Primăria Comunei Ucea – agent agricol
  • 1995-prezent   Primăria Comunei Ucea – secretar

STUDII:

  • 2004 – Universitatea Lucian Blaga – Sibiu – Facultatea de Drept – Jurist

 

 

ATRIBUȚII SECRETAR

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

 

Art. 116. – (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului. municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in funcţie.
(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.

(3) Secretarul unitajii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sojie sau ruda de gradul Tntai cu primarul sau cu viceprimarul. respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanc(iunea eliberSrii din functie.

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitat,ii administrativ-teritoriale se fac tn conformitate cu prevederile legislate! privind funcjia publica si func^ionarii publici.

 

Art. 117. – Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in condyle legii, urmatoarele atributii
a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privfnd relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si fntre acestia si prefect;
d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean. si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close